Doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu đầu đọc đĩa CDR và DVD

15/05/2012 09:00

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ:

Người liên hệ: Ông Miguel Gallino; DĐ: (+56-99) 331 8270

Tên doanh nghiệp: Go-Shop Ltda

ĐC: General Blanche 8946, Las Condes, Santiago, Chile

ĐT: (+56-2) 224 2845; Fax: (+56-2) 229 9721; Website: www.go-shop.cl