Le & Associates Tư Vấn Mô Hình Quản Lý Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard)

07/12/2011 22:04
Ngày 25/10/2011 vừa qua, L&A tiến hành dự án Tư Vấn Tái Cấu Trúc Nhân Lực cho công ty cổ phần Tasco, sử dụng mô hình quản lý Thẻ Điểm Cân Bằng (BSC - Balanced Scorecard).
 
Mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) công cụ phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Đây là phương pháp giúp chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu cụ thể, phép đo và những chỉ tiêu rõ ràng. Những phép đo của Balanced Scorecard thể hiện sự cân bằng giữa bốn khía cạnh: Tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, học hỏi và phát triển.
 
Mô hình Balanced Scorecard do L&A cung cấp nhằm giúp Tasco:
Xây dựng bộ hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu nhất quán và cân bằng giữa các cá nhân, bộ phận với chiến lược chung của Công ty. 
Bổ sung các công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc và năng lực một cách chính xác và cập nhật; 
Tích hợp với chính sách đãi ngộ  của công ty, đưa ra hệ thống lương,chính sách đãi ngộ thích đáng, kịp thời; cũng như có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp;
Kết hợp với với các nguồn lực khác như tài chính, khách hàng, công nghệ, quy trình nội bộ và con người; giúp phân bổ các nguồn lực một cách khoa học, nâng cao năng suất lao động bền vững. 
 
L&A (Le & Associates) là một trong ba đơn vị tư vấn hệ thống quản trị nhân sự hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và đam mê với nghề của L&A đã triển khai rất thành công phương pháp áp dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)  cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
 
Theo dự kiến, trong vòng 6 tháng L&A sẽ áp dụng Mô hình quản lý thẻ cân bằng (Balanced Scorecard) để xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, công bằng cho Tasco; cũng như kiểm soát chi phí tiền lương trong ngắn hạn và dài hạn, làm nền tảng để công ty tạo dựng thương hiệu và phát triển bền vững.