Lễ ra mắt Công ty CP DV Năng lượng KASATI

24/08/2012 02:34

Ngày 17/08/2012, Công ty CP  DV Năng Lượng KASATI (KASATI ESCO) tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động.

“Chia sẻ lợi ích từ các giải pháp năng lượng và môi trường”

Kasati Esco mong muốn cung cấp cho khách hàng các giải pháp năng lượng gồm thiết kế, thi công và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng và quản lý rủi ro. Đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sản phẩm Kasati Esco hướng đến các dự án đầu tư theo mô hình ESCO thực thụ về tiết kiệm năng lượng bao gồm tư vấn, thiết kế kỹ thuật, thi công và hỗ trợ tài chính; trong đó dịch vụ tài chính sẽ là điểm khác biệt của Công ty, trong nỗ lực thuyết phục khách hàng vượt qua những quan ngại ban đầu về tính hiệu quả của các giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Kasati Esco mong muốn được hợp tác với tất cả các đối tác, khách hàng, chia sẻ cùng cộng đồng các giải pháp tối ưu về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, qua đó đem lại lợi ích thiết thực và hữu ích cho cộng đồng các doanh nghiệp và xã hội”
Bên cạnh đó, Kasati Esco cũng là đơn vị đầu tiên có vốn góp của tập đoàn VNPT cung cấp các dịch vụ về năng lượng và môi trường. Chính vì thế, mục tiêu ban đầu của Công ty sẽ tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng khối doanh nghiệp, nhà máy thuộc danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quốc gia và các đơn vị trong ngành bưu chính viễn thông. Sau một thời gian hoạt động ổn định và xây dựng thương hiệu, trên cơ sở xây dựng mối quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ vốn cho các chương trình về sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả từ các quỹ đầu tư và định chế tài chính trong và ngoài nước KASATI ESCO sẽ mở rộng thị trường, tìm kiếm và phát triển các dự án cả trong và ngoài nước về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ về năng lượng và môi trường, dưới hình thức các hợp đồng đầu tư chia sẻ lợi ích tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà”.