Doanh nghiệp Anh cần mua gạo của Việt Nam

09/08/2012 03:59

Công ty Elyon Marketing Ltd Registrated in England & Wales tại Anh cần mua gạo của Việt Nam

Doang nghiệp có khả năng cung ứng, vui lòng liên hệ:

Ông: Ola Fola-Johnson, giám đốc Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu

Email: [email protected]/ [email protected]

ĐT:  +44 845 272 3551/ +44 147 424 9033

Fax: +44 (0) 700 600 7807

Địa chỉ: Elyon Trade, 1 Sufolk Road, Gravesend, Kent DA12 2SW, United Kingdom

Website: www.elyontrade.com