Doanh nghiệp New Zealand tìm nhà cung cấp sản phẩm củi than (charcoal)

05/08/2012 10:00

Một doanh nghiệp New Zealand đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm than củi (charcoal) với khối lượng lớn, khoảng 2-4 container/ tháng. Dự kiến doanh nghiệp trên sẽ sang Việt Nam để gặp gỡ các đối tác cung cấp tiềm năng.

Doanh nghiệp có khả năng cung ứng, vui lòng liên hệ:

Grant PAton - CEO

Environmental Fertilisers Ltd

POBox 204, Paeroa

ĐT: 0064 7867 6737 - Fax: 0064 7867 6068

Email: [email protected] - website: www.ef.net.nz

(Có thông báo cho thương vụ biết để hỗ trợ)