Doanh nghiệp New Zealand cần tìm nhà cung cấp giày dép

05/08/2012 09:45

Artisan Shoes, nhà nhập khẩu và phân phối giày của New Zealand muốn tìm nhà sản xuất của Việt Nam để cung cấp cho thị trường New Zealand, Australia và Mỹ.

Doanh nghiệp có khả năng cung ứng, vui lòng liên hệ:

Catherine MacLoughlin, Artisan Shoes

ĐT: +64 7 5433876

Email: [email protected]

Địa chỉ: 20C Hereford Rd, Tẩunge 3173, New Zealand

(có thông báo cho Thương vụ biết dể hỗ trợ)