Xây dựng năng lực quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam

06/08/2012 08:36

Ngày 16/08/2012 Hội thảo Xây dựng năng lực quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam sẽ được TriTri Group, SHRM, VIM và CBE Vietnam phối hợp tổ chức tại KS Hoàng Hải Long, 64 Phạm Hồng Thái, Q.1, Tp.HCM.

Hội thảo được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức về quản trị năng lực đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, các chuyên gia còn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đổi mới - sáng tạo trong doanh nghiệp đồng thời cung cấp các công cụ để đánh giá việc thực hiện đổi mới và sáng tạo. Đối tượng tham dự bao gồm các cấp quản lý trong doanh nghiệp như trưởng/phó phòng, giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về hội thảo, vui lòng liên hệ: [email protected]/ 0932609009