Hội nghị đầu tư Myanmar

03/08/2012 09:38

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đã và đang đầu tư hoặc quan tâm đầu tư tại Myanmar, "Hội nghị Đầu tư Myanmar" sẽ được Irving Seminar & Training tổ chức vào ngày 13/09/2012 tại KS Legend, Tp. HCM nhằm cung cấp những chuyên sâu về các vấn đề: môi trường đầu tư, các thách thức và cơ hội, đặc biệt là chiến lược đầu tư, các quy định về thuế & luật mà doanh nghiệp cần nắm rõ khi đầu tư vào thị trường Myanmar

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị, DN có thể tham khảo trên website:

http://www.irvingseminar.com/PDF-current/ISTVN-2012-Myanmar-Brochure-V.pdf