Doanh nghiệp Anh cần mua hạt điều của Việt Nam.

22/07/2012 08:54

Công ty Med Food Wholesale Ltd  (Anh) cần mua hạt điều của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:
Mr. Hamed Lotfi Ghahrodi
Địa chỉ: Unit 9 Bethune Road, Park Royal, NW10 6NJ
ĐT: +44 (0) 20 8965 6528  -   Fax: +44 (0) 20 89611359
Email:[email protected]