Doanh nghiệp Anh cần nhập rau quả tươi

03/07/2012 13:09

Công ty Ranee Foods Limited (Anh) cần nhập rau quả tươi của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam nào có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:

Ông Amika Karmakharm   

ĐT:  01604 764173- Fax:  01604 702801

Email:[email protected]

UNIT 15 ROTHERSTHORPE AVENUE

ROTHERSTHORPE AVENUE IND ESTATE

NORTHAMPTON

NN4 8JH

Company No. 07417234