Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng luật và đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính Thuế và Hải quan

05/09/2011 17:04
Thông tin hội thảo
Ngày diễn ra : 
23/09/2011 07:30
Địa điểm: 
Hội trường Dinh Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) tổ chức hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về các văn bản luật về thuế và hải quan sắp ban hành, đối thoại giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Thời gian: Ngày 23/09/2011 (Thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường Dinh Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin gửi kèm công văn này nội dung dự thảo các văn bản Luật có liên quan sắp trình Quốc hội về lĩnh vực thuế và hải quan, mẫu đăng ký tham dự hội thảo và chương trình dự kiến của Hội nghị (trong file đính kèm bên dưới). 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng đề nghị Quý đơn vị đăng ký tham dự, phản ánh các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ với ngành thuế và hải quan, đề xuất các kiến nghị, giải pháp với các cơ quan của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Đăng ký tham dự trước ngày 10/9/2011.

Riêng ý kiến đóng góp về dự thảo các văn bản Luật, đề nghị quý đơn vị xem xét, đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi fax về Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI (Fax: 04.35742020. 35742030) trước ngày 10/9/2011 để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tập hợp và chuyển về Ban soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi sơ bộ trước khi trình bày tại Hội nghị, tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng khác có liên quan và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
ĐT: 08.39325739, 39325149 - Fax: 08.39325472
Email: [email protected],            
             [email protected]

 

Đính kèm Dung lượng
Cong van Hoi nghi Doi thoai HQ.doc (24) 704 KB
Chuong trinh va Phieu dang ky tham du.doc (33) 41.5 KB
23.8.11 To trinh Nghi dinh sua_Nghi dinh 26.2009.doc (13) 136.5 KB
23.8.11Du thao Nd sua doi Nd_26.2009.doc (15) 53.5 KB
Du thao Luat Qly Thue_Ngay_26.8.doc (7) 143 KB
Du thao ND 123 23 8 2011.doc (13) 114 KB
Du thao ND 124 20 8 2011.doc (34) 100.5 KB
To trinh Chinh phu Luat Qly THue_26.8.2011.doc (9) 250 KB
To trinh CP sua ND 123 2008 25 8_2011.doc (11) 183 KB