Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

01/02/2012 11:14

Số hiệu văn bản: 01/NQ-CP

Tên văn bản: Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

Loại văn bản: Nghị quyết

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 03/01/2012

Ngày có hiệu lực: 03/01/2012

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tài liệu: 
application/pdf icon
01_NQ.pdf (967)