Thông tư 162 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam về thực hiện khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012 - 2014

09/01/2012 09:05
Số liệu văn bản: 162/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 162 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam về thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012 - 2014
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 17/11/2011
Ngày có hiệu lực: 1/1/2012
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung