Liên hệ

VCCI
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP CN TP.HCM
Địa chỉ: 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 3 932 6598
Fax: (84.8) 3 932 5472
Email: [email protected]