AirFrance

02/02/2010 00:12
Thông tin doanh nghiệp
Doanh nghiệp tiêu biểu: 
Doanh nghiệp tiêu biểu ?
Ngành nghề: 
Hàng không
Địa chỉ: 
130 Đồng Khởi, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: 
08. 38290981 / 38290982
Fax: 
08.38230190
Website: 
www.airfrance.com.vn