Dự án

Dự án Phát triển Doanh nghiệp bền vững SCORE
07/01/2013
Dự án Phát triển Doanh nghiệp bền vững SCORE là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững. Dự án được triển khai tại 7 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Indonesia,...
30/08/2011
Đơn vị thực hiện tại khu vực miền Nam:•    Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và•    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Tp....
11/05/2010
1. Bối cảnh chung * Các công ty Nhật bản và các công ty nước ngoài khác đến Việt Nam đều mong muốn mở rộng và phát triển khả năng cung ứng các mặt hàng nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng, và các...
26/03/2010
Địa điểm thực hiện: TP. HCM Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2010 • Hoạt động 1- Họp Ban điều phối chương trình, gồm lãnh đạo VCCI, Chemonics, cán bộ điều phối để thống nhất...
26/03/2010
 Như đã giới thiệu trước đây, VCCI hiện đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp Tp. HCM để thực hiện chương trình “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại doanh nghiệp”, sau đây...
17/03/2010
Dự án "Dự phòng HIV tại nơi làm việc" đang được triển khai và thực hiện, sau đây là bản ghi nhớ mẫu việc hợp tác triển khai chương trình trên giữa Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp...
17/03/2010
Green biz VN là một chương trình phi lợi nhuận phát triển bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và có trách nhiệm của doanh...
17/03/2010
* Chương trình Cải tiến Nhà máy (FIP) làchương trình hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm giúp các nhà máy nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện điều kiện làm việc và củng cố mối quan hệ...
Format: 2013-03-21