Hội thảo "Kinh doanh với Tập đoàn Bất động sản Empire - Những cơ hội tại Việt Nam và Australia"

17/01/2012 16:20

Nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về nước Úc và các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam và Úc, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền Thông Việt (VietComm) và Tập đoàn Bất động sản Empire tổ chức buổi hội thảo ngày 12/01/2012.