Tài liệu khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường qua internet và khai thác thông tin xuất khẩu trực tuyến

24/02/2011 10:42

Tài liệu khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường qua internet và khai thác thông tin xuất khẩu trực tuyến do VCCI-HCM tổ chức 2010.
Để biết thêm thông tin về khóa đào tạo, vui lòng liên hệ:
Trung tâm thông tin thương mại, VCCI-HCM
Tel: (08) 39325.171; Fax: (08) 39325.472
Email: [email protected]