Ấn phẩm / Tài liệu thương mại

sites/default/files/Danh-sach-Ban-chap-hanh-VCCI.doc
">
sites/default/files/2. Bai phat bieu PasonaTech_Ong Tsunemi Yuki.pdf
sites/default/files/3. Tong quan ve quy hoach xay dung TPHCM.pdf
sites/default/files/5. Hien trang va trien vong cua BIM ma nha khai thac phan mem CAD thay duoc.pdf
sites/default/files/6. CAD chuyen dung-CADEWA Real-Giai phap cong nghe cua tap doan FUJITSU.pdf
">
sites/default/files/Communicating CSR via media_Shihar Aneez.pdf
">
sites/default/files/2. Khang kien chong pha gia_chong tro cap_Kinh nghiem cua Viet Nam.pdf
sites/default/files/3. Luu y chuan bi ho so khoi kien_0.pdf
sites/default/files/4. Giai quyet tranh chap WTO.pdf
">
sites/default/files/2_Bai phat bieu_Ong Jean Jacques Bouflet_Tham tan Cong su Phai doan EU tai Viet Nam_Dien dan VN-EU 2014.pdf
sites/default/files/3.Xuat khau truc tiep vao cac he thong phan phoi cua chau Au_Ong Dang Hoang Hai_MOIT_Dien dan VN-EU 2014.pdf
sites/default/files/4.Export Helpdesk_Cong cu ho tro XK sang thi truong EU cho DN VN_Ong Le Ky Anh_Dien dan VN-EU 2014.pdf
sites/default/files/5.Hang rao ky thuat-Nhung van de DN XK vao thi truong EU can luu y_Ong Ngo Van Sinh_Dien dan VN-EU 2014.pdf
sites/default/files/6.Compliance strategies to cope with technical barriers_Mr.Frank Juettner TUV_VN-EU Business Forum 2014.pdf
sites/default/files/7.Bai phat bieu chia se kinh nghiem thuc tien_Ong Hoang Van Hue_Cty Go Dang_Dien dan doanh nghiep VN-EU2014.pdf
">
sites/default/files/1.2.v. DH Brandeis_TPP va tac dong toi nen kinh te VN_Vie.pdf
sites/default/files/1.4.v. VINATEX_Dam phan Hiep dinh TPP Co hoi va thach thuc cho nganh Det may VN.pdf
sites/default/files/1-TPP-AmCham-Fred-Burke.pdf
sites/default/files/TPP-Quan diem va cach tiep can cua Hiep hoi Det may Viet Nam-VITAS.pdf
sites/default/files/TPP-Hiep dinh TM tu do the ky 21 Ky vong va thach thuc.pdf
sites/default/files/TPP-Su tham gia cua Viet Nam-Bo Cong thuong.pdf
sites/default/files/1.5. LEFASO_2013-03-28 Bai phat bieu Hiep dinh TPP (new).pdf
sites/default/files/1.3.v Cap nhat tinh hinh dam phan va nhung quang ngai cung cong dong DN VN ve TPP.pdf
">
sites/default/files/Gioi thieu thi truong EU-Lien minh Hai quan Nga-Belarus-Kazakhstan_Hoi thao 11.12.2013.pdf
">
sites/default/files/Nguyen Duy Khien_mot so luu y khi kd voi HKy.pdf
sites/default/files/Kevin Hawkins_cac van de phap ly.pdf
sites/default/files/Hai Nguyen_bao ve truoc hang nhap khau gay thiet hai.pdf
sites/default/files/James Uno_Brazil hang rao thuong mai dv VN.pdf
">
sites/default/files/Part 2 - Using Trade Map.pdf
">
sites/default/files/How to export to the European Union.pdf
sites/default/files/Scale up Vn-EU trade & investment relations.pdf
sites/default/files/VN EU FTA from the perspective of businesses.pdf
sites/default/files/Trien vong thuong mai VN-EU den 2020 va FTA song phuong.pdf
sites/default/files/EU-VN trade relations.pdf
">
sites/default/files/Empire Company Profile (Vietnamese)_0.pdf
">
Tên tài liệu Ngày cập nhật Tải về
Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VI 20/04/2015 sites/default/files/Nghi-quyet-Dai-hoi-VI-VCCI_0.doc
Hội thảo giới thiệu thị trường Kuwait 23/01/2015
Hội thảo Giải pháp công nghệ Nhật Bản CADEWA – Phần mềm thiết kế xây dựng chuyên dụng 22/12/2014 sites/default/files/1. Bai phat bieu VCCIHCM_Ong Vo Tan Thanh.pdf
Hội thảo Phương pháp tiếp cận của châu Á về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) 26/11/2014 sites/default/files/Trach nhiem xa hoi cua Doanh nghiep (CSR) tai chau A va Vietnam_NguyenQuangVinh_VCCI.pdf
Hội thảo Kinh nghiệm ứng phó và sử dụng hiệu quả biện pháp phòng vệ thương mại và cơ chế giải quyết tranh chấp tại WTO 24/11/2014 sites/default/files/1. Thuc trang ap dung bien phap PVTM tai VN.pdf
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - EU 2014 13/05/2014 sites/default/files/1_Bai phat bieu_Ong Vo Tan Thanh_GD VCCI-HCM_Dien dan VN-EU 2014 .pdf
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 06/03/2014 sites/default/files/1.1.v. MOIT_Tinh hinh dam phan Hiep dinh TPP va su tham gia cua Viet Nam_Vie.pdf
Giới thiệu về hệ thống SPS tại các nước khối EFTA 04/03/2014
Hội thảo Cơ hội kinh doanh với thị trường Nga và EU 13/12/2013 sites/default/files/Moi truong kinh doanh dau tu tai Lien bang Nga_Hoi thao 11.12.2013.pdf
Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách thương mại quốc tế" 09/07/2013
Đối phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại và tự vệ trước hàng nhập khẩu gây thiệt hại 29/03/2013 sites/default/files/Matthew McConkey_Chong ban pha gia chong tro cap ap dat boi HKy dv hxk VN.pdf
Hồ sơ thương nhân (mẫu 2013) 18/03/2013
application/vnd.ms-excel icon
HSTN2013.xls (7406)
Tài liệu khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường qua internet và khai thác thông tin xuất khẩu trực tuyến 07/06/2012 sites/default/files/Part1_Introduction_ver2.pdf
Nâng tầm thương mại Việt Nam - EU, Viễn cảnh hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU 21/05/2012 sites/default/files/Thuc trang & trien vong XNK VN.pdf
Hội thảo "Kinh doanh với Tập đoàn Bất động sản Empire - Những cơ hội tại Việt Nam và Australia" 17/01/2012 sites/default/files/Empire a glance at Australia.pdf
Hội thảo “Công nghệ đóng cọc - xây móng các công trình dân dụng và công nghiệp trong ngành xây dựng Nhật Bản” 08/08/2011

Văn bản pháp luật

Tên tài liệu Ngày cập nhật Tải về
Nghị định số 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 02/03/2015
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 02/03/2015
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 22/01/2015
Luật Doanh nghiệp 2014 22/01/2015
Luật Đầu tư 2014 22/01/2015
Luật Kinh doanh bất động sản 2014 22/01/2015
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 22/01/2015
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 22/01/2015
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 22/01/2015
Luật bảo hiểm xã hội 22/01/2015
Luật hải quan 22/01/2015
Luật phá sản 22/01/2015
Luật xây dựng 22/01/2015
Luật đầu tư công 2014 22/01/2015
Nghị quyết 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 21/01/2015
Nghị quyết 86/2014/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng 21/01/2015

Số liệu thống kê

Báo cáo

sites/default/files/Phu luc - Tinh hinh kinh te Viet Nam thang 2 nam 2015.xls
sites/default/files/Bao cao Tinh hinh dang ky kinh doanh thang 2 nam 2015.doc
">
Tên tài liệu Ngày cập nhật Tải về
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 16/04/2015
Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam Quý I năm 2015 02/04/2015
Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 2 năm 2015 05/03/2015 sites/default/files/Bao cao Tinh hinh kinh te - xa hoi Viet Nam thang 2 nam 2015.doc
Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 1 năm 2015 27/02/2015
Báo cáo Thương mại điện tử 2014 27/02/2015
Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 2014 23/01/2015
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2014 23/10/2014
Tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2014 23/10/2014
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 07/10/2014
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2014 07/10/2014
Tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2014 09/09/2014
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2014 27/08/2014
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 27/08/2014
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm 2014 26/08/2014
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý 1 năm 2014 24/06/2014
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2014 24/06/2014