Đăng ký hội viên

05/02/2010 03:33

Thủ tục và Lệ phí gia nhập làm hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Điều lệ sửa đổi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua và Thủ tướng Chính phủ chuẩn y đã quy định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gởi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội hoặc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Phòng xin hồ sơ gia nhập gồm:

1. Đơn xin gia nhập làm hội viên chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo mẫu dưới đây (2 bản).
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập ( 2 bản sao có công chứng).

Khi nhận được đơn, Ban Thường trực sẽ xét và sẽ thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức.

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, lệ phí hiện hành được tính như sau:
Mức lệ phí gia nhập bằng mức hội phí hàng năm, được tính căn cứ vào doanh số của tổ chức trong năm trước theo các mức:

- Doanh số dưới 10 tỉ đồng đóng 2 triệu đồng/năm.
- Doanh số từ 10 – 50 tỉ đồng đóng 5 triệu đồng/năm.
- Doanh số trên 50 tỉ đồng đóng 10 triệu đồng/năm.

Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Hội đồng Quản trị trong từng thời gian cụ thể.

Quý doanh nghiệp có thể điền theo mẫu đăng ký làm hội viên và gửi đến:

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM
Địa chỉ: 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 39325149 – 39325739
Fax: (08) 39325472
Email: [email protected]
Website: vcci-hcm.org.vn

Đính kèm Dung lượng
Quyen loi nghia vu hoi vien.pdf (710) 224.66 KB
Quyen va nghia vu tieng Anh.pdf (180) 222.81 KB
Don dang ki hoi vien VCCI_2014.doc (334) 69.5 KB